Home Υπηρεσίες συντήρησης κτιρίου Πετρέλαιο Θέρμανσης Πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχουν λύσεις για το ακριβό πετρέλαιο.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχουν λύσεις για το ακριβό πετρέλαιο. Η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έχει προκαλέσει μεγάλη αύξηση στην τιμή του  πετρελαίου, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 1,3 ευρώ/λίτρο, κάτι το οποίο καθιστά τη θέρμανση με πετρέλαιο κάθε άλλο παρά ελκυστική. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών λύσεων για οικονομικότερη θέρμανση, δεν είναι πάντα εύκολο το πέρασμα από το πετρέλαιο σε ένα νέο καύσιμο. Συνεπώς, σε περίπτωση που είμαστε αναγκασμένοι να  συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας σε θέρμανση με πετρέλαιο, να ελαχιστοποιήσουμε την κατανάλωση του καυσίμου και να εξοικονομήσουμε χρήματα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Αυτό μπορεί να γίνει κυρίως μέσω δύο συγκεκριμένων παρεμβάσεων: αύξηση του βαθμού  απόδοσης του πετρελαίου που καταναλώνουμε και μείωση των απωλειών θερμότητας του χώρου μας προς το περιβάλλον.

1. Η πρώτη ενέργεια που θα πρέπει να κάνουμε είναι η σωστή συντήρηση και ρύθμιση το καυστήρα – λέβητα. Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό, περιλαμβάνει καθαρισμό του λέβητα, ρύθμιση του καυστήρα, μέτρηση και ανάλυση καυσαερίων και συνοδεύεται από έκδοση του αντίστοιχου φύλλου ελέγχου.

Οι λέβητες μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα εύρος ισχύος και είναι σημαντικό να ζητήσει κανείς από τον τεχνικό να ρυθμίσει το σύστημα στην ελάχιστη θερμική ισχύ που μπορεί να λειτουργήσει με υψηλή απόδοση και εντός των ορίων εκπομπής αερίων ρύπων. Εκτιμώμενο κόστος 100 – 200 €, εξοικονόμηση 5 με 15% αναλόγως παλαιότητας και κατάστασης λέβητα.

2. Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης. Πρόκειται για ένα είδος αυτοματισμού που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης από το λέβητα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή μειώνει τη θερμότητα που αποδίδεται από το σύστημα στους χώρους όσο η θερμοκρασία περιβάλλοντος γίνεται ηπιότερη. Εκτιμώμενο κόστος 1000 με 1500 €, εκτιμώμενη εξοικονόμηση από 15 με 30 %.

3. Εάν δεν έχουμε την δυνατότητα αντιστάθμιση, η μείωση της θερμοκρασίας λειτουργίας του λέβητα από το διακόπτη του μέχρι και τους 70 °C. Η ρύθμιση αυτή επιφέρει μείωση στην κατανάλωση κυρίως στις περιόδους ήπιων εξωτερικών θερμοκρασιών.

4. Τοποθέτηση μόνωσης στα «γυμνά» τμήματα του δικτύου σωληνώσεων και αποκατάστασή της στα τμήματα που έχει φθαρεί. Το ίδιο και για τη μόνωση του λέβητα σε περίπτωση που έχει καταστραφεί. Εκτιμώμενη εξοικονόμηση 3 με 5%.

5. Μπορολυμε να προχωρίσουμε σε μόνωση της καπνοδόχου, όπου αυτό είναι πρακτικά εφικτό, πράγμα που θα μειώσει τις απώλειες καυσαερίων.

6. Υδραυλική εξισορρόπηση. Πρακτικά το πρόβλημα που δημιουργείται στα συστήματα κεντρικών θερμάνσεων, λόγω κακής ή καθόλου ρύθμισης του δικτύου θέρμανσης, είναι ότι μεγαλύτερη ποσότητα ζεστού νερού από το λέβητα κατευθύνεται προς τα σώματα που βρίσκονται πιο κοντά στο λεβητοστάσιο (π.χ. σε μια πολυκατοικία περισσότερο νερό πάει στα σώματα του ισογείου απ’ ότι στα σώματα του τελευταίου ορόφου), ανεξάρτητα αν στους χώρους αυτούς υπάρχει ανάλογη θερμική απαίτηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποιοι χώροι να υπερθερμαίνονται και άλλοι να αργούν πολύ να θερμανθούν. Αυτό μπορεί να λυθεί με την προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού στο δίκτυο και την εφαρμογή των απαραίτητων ρυθμίσεων.

7. Αν η πολυκατοικία διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με θερμιδομετρητές ή υπάρχει ατομικό σύστημα θέρμανσης η εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά σώματα μπορεί να προσφέρει σημαντική οικονομία. Οι θερμοστατικές κεφαλές είναι διακόπτες που λειτουργούν ως τοπικοί θερμοστάτες δωματίου πάνω σε κάθε θερμαντικό σώμα και διακόπτουν την παροχή μόνο για το συγκεκριμένο σώμα εφόσον επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου.

Προσοχή:εαν η πολυκατοικία διαθέτει αυτονομία με ωρομετρητές δεν ωφελεί οικονομικά η εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών διότι δεν το «αντιλαμβάνεται» το σύστημα κατανομής δαπανών.

Comments

comments